دبستان غیردولتی پسرانه دانش

اول آرامش ، بعد آموزش
دبستان غیردولتی پسرانه دانش

دبستان غیردولتی پسرانه دانش

اول آرامش ، بعد آموزش

معرفی مشاوره :

·      مشاوره چیست ومشاور کیست :

     مشاوره فرایندی است که طی آن فردی به نام مشاور که در زمینه علوم  روان شناسی و مشاوره دانش تخصصی داشته و دارای مدرک دانشگاهی است به ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره می پردازد و طی این  فرایند مشاور به رفع و حل مشکلات و مسائل دانش آموزان و والدین گرامی آنان با کمک خودشان اقدام می نماید .

·           وظایف مشاور :

1) شناسایی دانش آموزان دارای مشکل تحصیلی و تربیتی از روشهای مختلف و کوشش جهت رفع یا تقلیل  آن مشکلات

 

2) انجام مشاوره فردی با والدین و دانش ‌آموزان در امور تحصیلی ، تربیتی و خانوادگی آنان

 

3) ارجاع دانش آموزان دارای مشکلات حاد و غیر قابل حل در واحدهای آموزشی به مراکز تخصصی ذیربط تذکر : لطفا جهت اطلاع از نکات و راهکارهای تربیتی در مواجهه ی با مشکلات فرزندتان روی لینک مقالات و لینک معرفی کتاب کلیک کنید .   

   

            

 معرفی کتاب

 

مقالات


                                 بازی ها


                           آموزش خانواده


     تماس با ما ازطریق پیامک 30002666656565  و  10006565656565